O Společnosti Vlastislava Hofmana

Společnost Vlastislava Hofmana vznikla v roce 2003. Jejím hlavním posláním je seznamovat nejširší publikum s dílem Vlastislava Hofmana. Společnost vydala jeho monografii a podílela se na jeho souborné výstavě, která se konala v Praze na přelomu let 2004 a 2005 . Dále se společnost věnuje archivování a sepisování seznamů díla zanechaného Hofmanem a vytváření jeho webových stránek. V neposlední řadě společnost zvažuje další postupné zvěřejňování díla, formou publikací, výstav a také umísťováním Hofmanových prací do vhodných muzeí a institucí. Společnost čítá pouze dva společníky — výlučné dědice Vlastislava Hofmana.

Kontakt:

arch-cubist [at] vlastislavhofman [dot] cz
www.vlastislavhofman.cz

Údaje o společnosti:

Společnost Vlastislava Hofmana, s.r.o.
Do Vrchu 6/127
165 00  Praha 6 — Suchdol

IČ: 270 73 181
DIČ: CZ27073181